FS Wisla

1.9.2023 o 19:00 hod.
Križovatka ulíc Mostová a A. Bernoláka

Súbor Wisła je jedným z najstarších umeleckých súborov Sliezskych Beskýd, siahajúci do bohatstva regionálnych tancov, piesní, spevov a zvykov. Už 65 rokov nepretržite tancujeme, hráme a spievame a propagujeme kultúru nášho regiónu na regionálnej a medzinárodnej scéne. Od roku 1963 organizujeme Týždne beskydskej kultúry, najväčšie folklórne podujatie v Európe. Navštívili sme 27 európskych pasákov, zápasíme s rukami, kým nevyrazíme na turné do Mexika. Rok 2015 bol pre nás veľmi šťastný, pretože sme získali viacero ocenení, medzi nimi: Grand Prix na 22. medzinárodnej prehliadke regionálnych skupín Złoty Kłos 2015 v Zebrzydowiciach, naša ženská spevácka skupina obsadila 3. miesto na 48. pokrajinskej prehliadke vidieckych umeleckých skupín v r. Brenna a 1. miesto na 46. festivale poľského horalského folklóru v kategórii a cappella spevácka skupina v Żywici.
Vo vianočnom období koncertujeme s najbližšími vianočnými koledami.

Vstup voľný.

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční. Ďakujeme za pochopenie.

Program

© FULLOVE DNI